Klauzule informacyjne

COOKIES

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony www.bagietka.pl

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Operator Strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1445 lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Operator strony:

Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne „Bagietka” Sp z o.o ul. Grunowo 80, 89-620 Chojnice zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS Nr 0000070434. Kapitał Zakładowy 68400 PLN

 

Klauzula informacyjna dotycząca klientów

1. Drogi Kliencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „Bagietka” sp. o.o., zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Grunowo 80, 89-620 Chojnice, e-mail piekarnia@bagietka.pl  lub telefonując pod numer: 52 3977274. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc na adres: iod@bagietka.pl lub telefonując pod numer: 52 3977274.

2. Twoje dane przetwarzane są w celu realizacji usług sprzedaży i dostaw wyrobów. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO oraz dokumentacja związana realizacją reklamacji / wykonanie warunków wynikających z gwarancji, rękojmi lub umowa kupna-sprzedaży; Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 2018 poz. 1025 ze zm.), Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach konsumenta Dz.U. 2017 poz. 683

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: 

  • 3 miesiące po wykonaniu zamówienia – dla danych zawartych na drukach zamówienia.

6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Przekazanie nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego klienta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.

9. Podanie danych ma charakter dobrowolny lecz jest konieczne dla realizacji zamówienia – zawarcia umowy sprzedaży. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa lub na podstawie umów.   

10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*. 

 

Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym

1. Szanowna Pani / Panie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „Bagietka” sp. z o.o., zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Grunowo 80, 89-620 Chojnice, email piekarnia@bagietka.pl  lub telefonując pod numer: 52 3977274. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc na adres: iod@bagietka.pl lub telefonując pod numer: 52 3977274.

2. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie „Naszej Firmy” oraz wszystkich punktów handlowych. Monitoring wizyjny realizowany jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: drogę wjazdową, drogi wewnętrzne oraz parkingi znajdujące się na terenie lokalizacji w Chojnicach, wejścia do budynków, a także część obszaru znajdującego się wewnątrz budynków; ponadto monitoringiem objęte są wszystkie punkty handlowe.

6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.* W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*. 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

1. Szanowna Pani / Panie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „Bagietka” sp. z o.o., zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Grunowo 80, 89-620 Chojnice, email piekarnia@bagietka.pl  lub telefonując pod numer: 52 3977274. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc na adres: iod@bagietka.pl lub telefonując pod numer: 52 3977274.

2. Twoje dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zarówno obecnej jak i przyszłych. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO oraz Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 t.j.) – w szczeg. art. 221  § 1. Podanie twoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia Pani / Pana osoby w procesie rekrutacji.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres ograniczony wyrażoną przez Ciebie zgodą. Spółka będzie przechowywać Pani/Pana dane do momentu zakończenia bieżącego procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości, Spółka będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody lub do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym wyraził/a Pani/Pan zgodę na takie przetwarzanie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*. 

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.