Kontakt

Bagietka chojnice

Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne
„Bagietka” Sp z o.o
ul. Grunowo 80
89-620 Chojnice
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS Nr 0000070434. Kapitał Zakładowy 68400 PLN.                  Nr rejestrowy BDO 000015424
Dane kontaktowe:

Tel./FAX: 0048 /52 397 72 74
Dział zbytu: 0048 /52 397 72 76
E-mail: piekarnia@bagietka.pl
NIP: 555-000-57-78